1. แสงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการเจริญเติบโต และ การออกดอก แอฟริกันไวโอเลตจะชอบความสว่าง แต่ไม่ชอบแสงที่มีความร้อน ฉนั่น แอฟริกันไวโอเลตโดนแสงจากพระอาทิตย์โดยตรงไม่ได้  แสงจากหลอดไฟนีออนก็ใช้ได้ โดยวางห่างจากหลอด ประมาณ 1 ฟุต ใช้หลอดที่ให้แสดงธรรมดา (day light) วันละ 10-12 ชั่วโมง หรือ 6 ชั่วโมง และแต่ความเหมาะสมของแต่ละพันธุ์

2. น้ำ ควรใช้น้ำสะอาดที่ไม่มีสารแขวนลอย น้ำปะปาก็ได้ แต่ต้องไม่เย็นหรือร้อนเกินไป ระดับอุณหภูมิห้อง หากเป็นน้ำปะปาควรทิ้งไว้ก่อน 1 คืนเพื่อให้ครอลีนระเหยไปก่อน น้ำกรองจะดีที่สุด ใบจะสวย

3. ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยเกร็ด 20-20-20 หรือ 15-15-15 ใช้ 1/4 ช้อชา ผสมน้ำ 4.5 ลิตร  รด แอฟริกันไวโอเลต อาทิตย์ละ 1 ครั้ง

4. สภาพอากาศที่เหมาะสม สำหรับ แอฟริกันไวโอเลต ควรอยู่ในช่วง 22 -24 องศา แต่อาจจะได้ถึง 28 องศา แต่ไม่ควรเกินเพราะจะทำให้ แอฟริกันไวโอเล็ต เฉาและเน่าง่าย และที่สำคัญ ควรรักษาอุณหภูมิไม่ควรเปลี่ยนแปลงมาก

5. ดิน ใช้ peat moss ผสม vermiculite หรือ perlite 30%-40% (peat moss 2 ส่วน / vermiculite หรือ perlite 1 ส่วน)

รูปตัวอย่าง peat moss

ตัวอย่าง peat moss ยี่ห้อที่ซื้อ หาได้ตามร้านทั่วไป

Tagged with: