Category: Uncategorized

ปัญหาอย่างนึงของแอฟริกันไวโอเลต ในหน้าฝนค่ะ โรคเชื้อรา ซึ่งสาเหตุเกิดจากความชื้นที่มีมากเกินไป หรือจากการรดน้ำ แล้วน้ำไปขังอยู่บนดอกหรือใบเชื้อราจะทำให้ดอกและใบ เน่า และอาจจะลามไปถึงต้นได้ซึ่งนั่นจะทำให้แอฟริกันไวโอเลตมีโอกาสตายได้อย่างรวดเร็ววิธีการป้องกันคือ พยายามอย่าให้น้ำไปขังอยู่บนดอกหรือใบโดยรดน้ำที่โคนต้น หรือวิธีรดน้ำส่วนใหญ่ที่ใช้กับแอฟริกันไวโอเลต คือ wick watering อีกวิธีที่ป้องกันเชื้อราได้คือการพ่นยาป้องกันเชื้อรา เช่นแคปเทน