ปัญหาอย่างนึงของแอฟริกันไวโอเลต ในหน้าฝนค่ะ โรคเชื้อรา 
ซึ่งสาเหตุเกิดจากความชื้นที่มีมากเกินไป หรือจากการรดน้ำ แล้วน้ำไปขังอยู่บนดอกหรือใบ

เชื้อราจะทำให้ดอกและใบ เน่า และอาจจะลามไปถึงต้นได้ซึ่งนั่นจะทำให้แอฟริกันไวโอเลต
มีโอกาสตายได้อย่างรวดเร็ว


วิธีการป้องกันคือ 
พยายามอย่าให้น้ำไปขังอยู่บนดอกหรือใบโดยรดน้ำที่โคนต้น หรือวิธีรดน้ำส่วนใหญ่ที่ใช้กับ
แอฟริกันไวโอเลต คือ wick watering 

อีกวิธีที่ป้องกันเชื้อราได้คือการพ่นยาป้องกันเชื้อรา เช่นแคปเทน