แอฟริกันไวโอเล็ต ต้นนี้ชื่อ Rob’s swizzle stick ลักษณะพิเศษคือดอกเป็น Chimera คือมีแถบสีสลับกัน

ซึ่งจะมีน้อยในแอฟริกันไวโอเล็ต

AfricanViolet - แอฟริกันไวโอเล็ต
AfricanViolet – แอฟริกันไวโอเล็ต

Brass Band เป็นแอฟริกันไวโอเล็ตอีกพันธุ์ที่มีใบแปลก สวยงาม ใบจะยาวไม่เหมือนแอฟริกันไวโอเล็ตทั่วไป ขอบใบจะมีรอบหยัก ดอกซ้อนสีน้ำเงิน

ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือใบจะยาว อาจจะต้องยกกระถางให้สูงขึ้นเพื่อให้ใบสูงจากพื้น

Brass Band African Violet แอฟริกันไวโอเล็ต
Brass Band African Violet แอฟริกันไวโอเล็ต

แอฟริกันไวโอเล็ต Magic Night เป็นอีกพันธุ์ที่ออกดอกเยอะมาก

Russian Standard ปลูกในกระถาง 4 นิ้ว ลักษณะดอกซ้อนสีม่วง-น้ำเงิน มีจุดสีชมพู

African Violet
African Violet