Category: My African Violet

แอฟริกันไวโอเล็ต ต้นนี้ชื่อ Rob’s swizzle stick ลักษณะพิเศษคือดอกเป็น Chimera คือมีแถบสีสลับกัน ซึ่งจะมีน้อยในแอฟริกันไวโอเล็ต

Brass Band เป็นแอฟริกันไวโอเล็ตอีกพันธุ์ที่มีใบแปลก สวยงาม ใบจะยาวไม่เหมือนแอฟริกันไวโอเล็ตทั่วไป ขอบใบจะมีรอบหยัก ดอกซ้อนสีน้ำเงิน ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือใบจะยาว อาจจะต้องยกกระถางให้สูงขึ้นเพื่อให้ใบสูงจากพื้น

แอฟริกันไวโอเล็ต Magic Night เป็นอีกพันธุ์ที่ออกดอกเยอะมาก Russian Standard ปลูกในกระถาง 4 นิ้ว ลักษณะดอกซ้อนสีม่วง-น้ำเงิน มีจุดสีชมพู