Category: แอฟริกันไวโอเล็ต – เทคนิค

แอฟริกันไวโอเล็ตเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะบอบบาง ใบ ก้าน หักง่าย รวมถึงแอฟริกันไวโอเล็ตไม่ชอบอากาศที่ร้อนและแห้ง ฉะนั้น เมื่อเราจะขนส่งแอฟริกันไวโอเล็ต เราต้องป้องกันการกระแทก และรักษาความชื้นให้กับแอฟริกันไวโอเล็ต เพื่อให้แอฟริกันไวโอเลต ถูกขนส่งถึงจุดหมายโดยปลอดภัย สิ่งที่ต้องเตรียม – ถุงพลาสติก – หนังสติก (ยางรัด) – เทปใส – กระดาษ ปรกติใช้กระดาษปรู๊ฟ หรือ การดาษอื่นก็ได้ ขั้นตอนการทำก็ง่ายๆค่ะ – นำพลาสติกไปห่อปากกระถาง แล้วเอาเทบใสและยางรัดไม่ให้ขยับหรือหลุด – เตรียมกระดาษที่เราย่อยไว้แล้ว นำมารองรอบๆกระถาง และใบ รวมถึงด้านบนด้วย – จากนั้นนำกระดาษมาห่อต้นไม้ทั้งหมดอีกชั้นหนึ่ง เป็นวิธีง่ายๆที่จะขนส่งแอฟริกันไวโอเล็ตให้ถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยค่ะ