คลิปแสดงการขยายพันธุ์ แอฟริกันไวโอเลต จากยอด ใน Clip จะแสดงถึงการขยายพันธุ์ ด้วยการตัดยอด ขั้นตอนคือตัดยอดของ แอฟริกันไวโอเลต ออก จากนั่น แอฟริกันไวโอเลต จะสร้างยอดใหม่ขึ้นมา เราก็ปล่อยให้ยอดนั่นโต แล้วเราก็ตัดยอดเอาไปชำอีกครั้ง เราก็จะได้พันธุ์เหมือนต้นแม่ทุกประการ เทคนิคนี้ใช้กับ แอฟริกันไวโอเลต บางชนิดที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ด้วยการชำใบได้ เช่นต้นเล็กเกินไป หรือ เป็นสายพันธุ์ที่ชำใบติดยาก

Clip การชำใบ แอฟริกันไวโอเลต ใน Clip สอนการชำใบ แอฟริกันไวโอเลต ที่ Youtube
ทำให้ดูที่ละขั้นเข้าใจง่ายดี แต่เป็นภาษาอังกฤษ
แอฟริกันไวโอเลต เป็นต้นไม้ ที่ขยายพันธุ์ได้ง่าย และ มีวิธีการขยายพันธุ์ได้หลายวิธี