Clip การชำใบแอฟริกันไวโอเลต

Clip การชำใบ แอฟริกันไวโอเลต ใน Clip สอนการชำใบ แอฟริกันไวโอเลต ที่ Youtube
ทำให้ดูที่ละขั้นเข้าใจง่ายดี แต่เป็นภาษาอังกฤษ
แอฟริกันไวโอเลต เป็นต้นไม้ ที่ขยายพันธุ์ได้ง่าย และ มีวิธีการขยายพันธุ์ได้หลายวิธี