การเลี้ยง African Violet (แอฟริกันไวโอเลต) ในบ้าน

ผู้เลี้ยง African Violet ส่วนมาก มักเลี้ยงไว้ในอาคารสำนักงาน หรือ ในบ้าน ซึ่ง African Violet ก็สามารถเติบโตได้ดี สิ่งสำคัญคือ เรื่องอุณหภูมิ แสง และ ปุ๋ย เราต้องแลดูให้เพียงพอการความต้องการ และ ควรจัดหาถาดรองน้ำรองต้นไม้ไว้เพื่อสะดวกในการให้น้ำ หากอากาศแห้งมาก เราควรพ่นน้ำเพื่อให้มีความชุ่มชื่นแก่ต้นไม้ด้วย
ข้อดีของการเลี้ยงไว้ในอาคารคือเราสามารถคุมอุณหภูมิได้ดีกว่านอกอาคาร
ส่วนมากคนที่เลื้ยง African Violet อย่างจริงจัง มักจะเลี้ยงไว้ในห้องที่ติดแอร์ หรือ ห้องที่ปรับอากาศได้ ซึ่งจะทำให้ต้นไม้ เติบโต และ ออกดอกได้ดี

เรื่องแสงเราอาจจะหาตำแหน่งที่มีแสดงธรรมชาติ เช่นริมหน้าต่าง แต่จะต้องไม่ร้อนมากเกินไป หรือ จะใช้หลอดฟลูออเรสเซนส์แบบ cool day light ธรรมดาก็ได้ ให้วางหลอดไฟห่างจากต้นไม้ ประมาณ 1 ฟุตจะให้แสงที่ดีเพียงพอแล้ว

เรื่องอุณหภูมิ ส่วนมากในอาคารอุณหภูมิจะเย็นอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ไม่ควรเกิน 30 องศา แต่ช่วงที่ต้นไม้ชอบที่สุด อยู่ที่ประมาณ 24 องศา*

รูปชั้น African Violet

* ทีมา Auburn Universities