การขยายพันธุ์ แอฟริกันไวโอเลตด้วยใบ

การขยายพันธุ์ด้วยใบ เป็นการขยายพันธุ์ของแอฟริกันไวโอเลตที่ง่ายที่สุด และได้ต้นลูกที่เหมือนต้นแม่ทุกประการ จะมี 2 วิธี ชำในดิน กับชำในน้ำ ชำในน้ำจะให้รากและงอกต้นเร็วกว่าในดิน แต่ตอนย้ายไปปลูกในดิน แอฟริกันไวโอเลตจะต้องปรับสภาพรากใหม่อีกครั้ง ทำให้ตายได้ง่ายกว่าการชำดินตั้งแต่แรก

วัสดุปลูก ใช้  peat moss 2 ส่วน / vermiculite หรือ perlite 1 ส่วน

วิธีปักชำใบ เลือกใบที่ไม่แก่มาก โอกาสเน่าก็จะน้อยลงเพราะว่ากว่าจะงอกรากและต้นอ่อนก็ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1-2เดือน (ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์) ใบแก่มากอาจจะหมดอายุไปก่อนที่ต้นอ่อนจะแข็งแรง อาจจะทำให้ไม่รอดได้  หลังจากได้ใบที่ต้องการแล้วให้ตัดเฉียง 45 องศาห่างจากโคนใบประมาณ 2 ซม.  เหมือนในรูป ถ้ายาวมากต้นอ่อนจะยืดมากและไม่แข็งแรง

และการชำใบแอฟริกันไวโอเลต ปักลงอย่างในรูปข้างล่าง

หลังจากชำไว้ประมาณ 1-2 เดือน แอฟริกันไวโอเลต ก็จะเริ่มมีต้นอ่อนขึ้นมาตามรูปข้างล่าง

เมื่อต้นอ่อนโตจนมีใบ 4-6 ใบแล้ว ก็สามารถแยก แอฟริกันไวโอเลต ต้นอ่อนออกมาปลูกในกระถางใหม่

อีกประมาณ 1-2 เดือนต้นแอฟริกันไวโอเลตจะโตเต็มที่พร้อมให้ดอก